Tin Tức Mới
Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2016
Vào 8h00 ngày 20/6/2016 Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội đã tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 tại phòng họp tầng 10 Toà nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, với số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ đông của công ty.
 
 
 
Đại Hội tiến hành nghi lễ chào cờ
 
Tại Đại hội, Ban Giám đốc công ty đã trình bày toàn văn báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
Đại hội cũng đã nghe Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
 
Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, thể hiện trách nhiệm và chia sẻ những khó khăn thách thức của công ty, thể hiện sự đồng thuận của các cổ đông với công ty. Đồng thời, rất nhiều ý kiến thảo luận của cổ đông đưa ra tại Đại hội cũng đã được Ban lãnh đạo công ty giải đáp căn cứ dựa theo Điều lệ công ty rất cụ thể và nhận được kết quả với tỷ lệ đồng thuận cao của cổ đông.
 

Quang cảnh đại hội cổ đông 2016


Cử tri sôi nổi đóng góp ý kiến


 
Toàn văn Biên bản – Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của đa số cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự.
 
Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 12h00 cùng ngày.