PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Phát Triển Con Người

Q:"Nếu chúng ta đầu tư rất nhiều vào cán bộ, công nhân viên và bỏ tiền + công sức ra đào tạo họ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đều rời đi?"

A:"Nếu chúng ta không đầu tư vào cán bộ, công nhân viên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đều ở lại."

Ngay từ khi mới thành lập, Công ty luôn tâm niệm đào tạo con người là tài sản quan trọng mang giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Trọng tâm để xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh chính là Phát triển con người – Phát triển đội ngũ. Chính con người là những cá thể, nhiều cá thể gộp thành sức mạnh, tạo ra sản phẩm và dịch vụ tối ưu cho doanh nghiệp, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

Ý thức được điều này, Công ty luôn đề cao việc xây dựng một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cởi mở cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty. Tại 18-4 Hà Nội, mọi ý kiến đều được lắng nghe, mọi cá nhân không quan trọng chức vụ, hoàn cảnh, thể trạng đều được định hướng, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp cá nhân, phát huy năng lực tiềm lực, thực hiện lòng say mê yêu nghề và an tâm về các điều kiện vật chất lẫn tinh thần.

Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp với định hướng phát triển nghề nghiệp đúng đắn, cơ hội tham gia sở hữu là quan điểm chia sẻ tạo nên giá trị của công ty. Những con người gắn bó với 18-4 đã trở thành những tài sản vô giá của 18-4.