PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Văn Hóa Doanh Nghiệp

Con Người - Nghị Lực - Chất lượng

Con người: Cởi mở, hoà đồng. Chúng tôi làm việc với nhau 8 tiếng một ngày, 5 ngày 1 tuần, ăn trưa với nhau tại văn phòng. Chúng tôi dành thời gian cho nhau nhiều hơn thời gian chúng tôi có dành cho gia đình và bạn bè, vì thế không có lý do gì chúng tôi không coi nhau như gia đình thứ hai, và không có lý do gì chúng tôi không dành cho nhau những tình cảm và sự quan tâm thân thương nhất.

Nghị lực: Vượt qua mọi thử thách, rào cản và khó khăn nhất. Chúng tôi có xuất phát điểm từ những người không may mắn về thể trạng, có thể do bẩm sinh, có thể cho chiến tranh để lại. “Tàn nhưng không phế” luôn là tâm niệm để chúng tôi phát triển trong suốt 30 năm qua, Nghị lực và sức mạnh đó nằm trong mỗi trái tim con người chúng tôi tại 184 Hà Nội.

Chất lượng: Với thị phần lớn nhất trong tất cả các bệnh viện Trung ương, và địa phương, chúng tôi cạnh tranh bằng chất lượng của sản phẩm, và chất lượng đó đã được chứng minh hơn 10 năm qua. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển, thay đổi mình liên tục để đáp ứng được với sự kỳ vọng, với thị trường để giữ vững vị trí số một trong ngành.