Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị Cốt Lõi

Tầm nhìn đến 2018: "Giữ vững vai trò là doanh nghiệp số một trong ngành cung cấp sản phẩm may mặc y tế, chăm lo và phát triển đời sống, nhà ở cho cán bộ công nhân viên, và thực hiện nhiệm vụ chính trị do UBND Thành phố giao phó.".

Sứ mệnh:

  • Tạo thêm cơ hội việc làm, chăm lo đời sống, nhà ở cho người khuyết tật tại TP Hà Nội và các tỉnh lân cận
  • Mang đến khách hàng những sản phẩm hoàn hảo nhất với dịch vụ tốt nhất.

Giá trị cốt lõi:

  • Con người, Nghị lực và Chất lượng