Tin Nội Bộ

17/04/2017

Công ty Cp 18-4 Hà Nội Thông báo mời họp, Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ...

24/06/2016

Vào 8h00 ngày 20/6/2016 Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội đã tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 tại phòng họp tầng 10 Toà nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, với số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ đông..

29/06/2015

Vào hồi 9h00 ngày 29/6/2015, tại phòng họp tầng 10 toà nhà Công ty 18-4 số 8 Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội